Školní družina v ZÁŘÍ

25.08.2018 21:45

iNFORMACE O PROVOZU ŠD

Školní družina zahajuje pravidelný provoz v pondělí  3.9. 2018   6,00 - 17,00 hodin.

Nezapomeňte, že pro bezpečnost dětí je důležitá naše vzájemná komunikace.

Jestli dítě nastoupí do družiny jiný den než v pondělí 3.9. - pošlete ihned písemnou zprávu s datem nástupu.

Pro informování ŠD můžete využít také e-mail ŠD   sdmitusova16@seznam.cz

tel: 736 761 932 nebo přijďte 3.9. osobně. /obdržíte Zápisní lístek nebo bude předán dětem/.

-----------------------------------------------

3.9. vyučování končí po 1. vyučovací hodině  -  v 8,45 - pak budou děti Vámi přihlášené do ŠD předány paní vychovatelce do školní družiny.

Pokud má jít dítě 3.9. domů samo, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdá třídní učitelce - uveďte - datum, čas a podpis s dovětkem - za dítě přebírám odpovědnost.

Ostatní děti automaticky čekají v ŠD na doprovod nebo mají lísteček s časem odchodu.

Děti dostanou od své p. vychovatelky Zápisní lístek, jehož součástí jsou i plné moci pro osoby pověřené vyzvedáváním dítěte. Tento zápisní lístek obratem pošlete do ŠD.  Plné moci odevzdejte podepsané co nejdříve.

Termín zapisování na zájmové činnosti:  

od  3.9. - během provozu ŠD

Zápis dětí do zájmových činností bude tradičně připraven  na nástěnce v 1.patře ŠD. Nezapomeňte, že kapacita zájmových činností ŠD je omezena, proto přijďte včas.

Informace o prodeji obědů a čipů najdete v sekci Školní jídelna.

                                                                       vedoucí vychovatelka  Jana Sikorová

—————

Zpět


Kontakt

Školní družina Mitušova 16

736 761 932
pouze v době provozu ŠD
6,00 - 8,00 11,30 - 17,00