Přijímání žáků do školní družiny

01.09.2015 08:00

 O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kriterií pro přijetí. Tato kritéria musí být zveřejněna. Při svém rozhodování  musí ředitel postupovat transparentně a ve stejných případech postupovat shodně. Možnosti přijetí do školní družiny jsou omezeny stanovenou kapacitou a nejvyšším počtem dětí v oddělení školní družiny.

—————

Zpět


Kontakt

Školní družina Mitušova 16

736 761 932
pouze v době provozu ŠD
6,00 - 8,00 11,30 - 17,00