PRO RODIČE - Plná moc k vyzvedávání dětí z ŠD

10.10.2016 21:06

VYSVĚTLENÍ - podpis zmocněnce / osoby, která dítě bude vyzvedávat / na Plné moci je nutný z toho důvodu, že tato osoba svým podpisem souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů na této plné moci a přebírá odpovědnost za dítě.

—————

Zpět