Směrnice k přijímání žáků do ŠD

01.09.2015 08:10

Směrnice k přijímání žáků do školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst.1) písm. a) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání v platném znění vydává ředitel školy jako statutární orgán školy tuto směrnici:

1.      Ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školní družiny.

2.      Zákonní zástupci žáků přihlašují žáky do školní družiny podáním Žádosti o přijetí do ŠD v termínech vyhlášených ředitelem školy. U zápisu jim bude přiděleno pořadové číslo.

3.      Školní družina může být naplněna maximálně do výše stanovené cílové kapacity. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než umožňuje cílová kapacita, rozhoduje ředitel o přijetí žáka do školní družiny na základě těchto kritérií:

a)      přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků

b)      z vyšších ročníků jsou přednostně přijímáni sourozenci již přijatých žáků

c)      přednostně jsou přijímáni dojíždějící žáci

d)     žáci vyšších ročníků ZŠ jsou přijati do naplnění kapacity podle pořadí v jakém požádali o přijetí

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu osobně.

Zákonní zástupci žáka jsou informováni o výsledcích přijetí do školní družiny formou zveřejnění kódu žáka/žákyně  na web.stránkách školy a na vývěsní tabuli školy. Termín zveřejnění je poslední týden školního roku.

 

Účinnost:        1.6. 2015

Platnost:          1.9. 2016                                                        Mgr. Martin Pail

                                                                                              ředitel školy

—————

Zpět


Kontakt

Školní družina Mitušova 16

736 761 932
pouze v době provozu ŠD
6,00 - 8,00 11,30 - 17,00