Kontakt

tel: 736 761 932    pouze během provozu školní družiny 

                    tj. ráno 6,00 - 7,40   a odpoledne 11,30 - 17,00

e-mail:        sdmitusova16@seznam.cz        pro Vaše dotazy

Upozorňujeme rodiče, že na telefonické vyzvání v žádném případě žáky neuvolňujeme. 

Vyzvedávat děti z ŠD mouhou jen osoby Vámi pověřené plnou mocí, která je součástí Zápisního lístku. 

Jde o bezpečnost Vašich dětí, proto děkujeme za pochopení.

 

 


Kontakt

Školní družina Mitušova 16

736 761 932
pouze v době provozu ŠD
6,00 - 8,00 11,30 - 17,00