Zápis do ŠD

Směrnice k přijímání žáků do ŠD

01.09.2015 08:10
Směrnice k přijímání žáků do školní družiny   Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 165, odst.1) písm. a) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání...

—————

Přijímání žáků do školní družiny

01.09.2015 08:00
 O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kriterií pro přijetí. Tato kritéria musí být zveřejněna. Při svém rozhodování  musí ředitel postupovat transparentně a ve stejných případech postupovat...

—————


Kontakt

Školní družina Mitušova 16

736 761 932
pouze v době provozu ŠD
6,00 - 8,00 11,30 - 17,00