Začínáme

11.09.2015 08:54

Sportovní hry vede -  vychovatelka Jana Sikorová

ÚTERÝ – 15,00 – 16,00   Starší chlapci / 2. – 5. třídy

Čtvrtek – 15,00 – 16,00   Mladší chlapci / 1. a 2. Třídy

Chlapci jsou pravidelně seznamování s možnými riziky při sportu a nabádáni k opatrnosti.

Úraz nebo zranění chlapci IHNED nahlásí vychovatelce.

Chlapci si budou nosit:

Cvičební úbor / je možné používat školní, který vyzvedneme a vrátíme do třídy /

Lahev s pitím

Sportovní chování

—————

Zpět