Info pro rodiče

Dílnička pro předškoláčky

10.12.2017 19:56
Ve středu 6.12. jsme u nás ve školní družině přivítali patnáct budoucích prvňáčků. Za poslechu vánočních písniček si děti vyrobily a vyzdobily krásné barevné lampiónky. Odpoledne jsme si společně moc užili a odměnou nám byla radost dětí, se kterou odcházely domů. Už teď se těšíme na další rok, kdy...

—————

Hledá se ČERT

05.12.2017 09:11
Minulý týden děti malovaly obrázky čertů do výtvarné soutěže HLEDÁ SE ČERT. Dětská porota z Rybičky vybrala 20 obrázků a jejich autoři byli odměněni perníkovou hvězdnou medailí. Málokdo přinesl medaili domů. Perník pěkně voněl a lákal k zkousnutí. Dětem zbyly jen zlaté stužky na krku. Tak všem...

—————

Divadelní představení

29.11.2017 19:15
Dnes nás v naší školní družině navštívilo divadélko Ententýky s vánoční pohádkou. Podívat se přišly i děti z Mitušovy 8.  Představení bylo moc krásné a na nás všechny padla vánoční atmosféra. Celé představení bylo o tom, že není důležité mít všechno uklizeno, mít napečeno 20 druhů ...

—————

Rozvrh zájmových činností

24.08.2017 16:40
ROZVRH  HODIN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ školní rok   2017/2018 PONDĚLÍ KERAMIKA POKROČILÍ 15,15 - 16,30 VNOUČKOVÁ V.   KERAMIKA POKROČILÍ + pro M8 15,15 - 16,30 HANSELOVÁ...

—————

PRO RODIČE - Plná moc k vyzvedávání dětí z ŠD

10.10.2016 21:06
VYSVĚTLENÍ - podpis zmocněnce / osoby, která dítě bude vyzvedávat / na Plné moci je nutný z toho důvodu, že tato osoba svým podpisem souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů na této plné moci a přebírá odpovědnost za dítě.

—————

Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

11.04.2016 21:34
Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání   V § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zavedena legislativní zkratka „zákonný zástupce“ pro osoby,...

—————